Video

Tunnels désinfectants aux Ports de Nosy-Be et d'Ankify

30 sep 2020

Dans le cadre de la préparation à l’ouverture des activités touristiques à Nosy-Be à partir de jeudi 01 octobre 2020, la coopération entre l’APMF et la Société de Manutention de Marchandises Conventionnelles (SMMC) de Toamasina a permis la mise en place de tunnels désinfectants aux Ports de Nosy-be et d’Ankify. Ces dispositifs sont opérationnels aux ports depuis le début de cette semaine. Ils faciliteront l’embarquement et le débarquement des personnes des navires en accélérant les procédures sanitaires obligatoires face à la pandémie de covid-19.

 

Mikasika ny fanokafana ny fizahantany any Nosy-Be manomboka ny alakamisy 01 oktobra 2020, ny fiaraha-miasa misy eo amin’ny APMF sy ny orinasa Société de Manutention de Marchandises Conventionnelles (SMMC) any Toamasina dia nahafahana nametraka « tunnels désinfectants » any amin’ny seranantsambon’ny Nosy-Be sy Ankify. Ireo fitaovana ireo dia efa vonona ny hiasa nanomboka ny fiandohan’ity herinandro ity. Izany dia hanamora ny fiondranana sy ny fidinan’ny olona ny sambo amin’ny alalan’ny fanafainganana ny fanatanterahina ireo fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy atao manoloana ny valan’aretina covid-19.